Bagger!

Tijdlijn was gastconservator bij Museum Jan Cunen in Oss en maakte de tentoonstelling Bagger! Het begin van de Nederlandse geschiedenis. Bij de expositie verzorgde Tijdlijn een publieksboekje, een catalogus, een film en een app. Bagger! brengt voor het eerst de raadselachtige vondsten samen die vrijetijdsarcheologen vanaf de jaren ’60 rond het ontgrondingsproject Lithse Ham hebben verzameld. De vondsten van mammoetbotten tot nijlpaardkiezen gaan terug tot de voorlaatste ijstijd. De meeste vondsten in Bagger! stammen uit de Keltische en Romeinse periode. Het bizarre verhaal van de bloedige moordpartij van Caesars legioenen op twee Germaanse stammen markeert het begin van de Nederlandse geschiedenis op deze plek. Wapens en mensenschedels met dodelijke verwondingen vormen hier het mogelijke bewijs van. De vijf eeuwen daarna zou de Maas bij Kessel-Lith een belangrijk Gallo-Romeins knooppunt blijven. Offergaven, tempelresten en sieraden getuigen van het vergeten belang van dit baggergat. De expositie opende op 29 september 2018 en is inmiddels verlengd tot maart 2019.