Gevangen in Beeld

Tekenleraar Henk Brouwer (1903-1970) belandde in krijgsgevangenkampen op Java en in Changi, Singapore. Daar maakte hij tientallen aquarellen en tekende zo’n 300 portretten van medegevangenen. Na de oorlog schreef Brouwer een manuscript over zijn lotgevallen. De combinatie van deze teksten en beelden levert een unieke kijk op het leven in het internationale krijgsgevangenkamp Changi, dat vreemd genoeg (en ten onrechte) grotendeels buiten het gezichtsveld van de Nederlandse geschiedenis is gebleven. Tijdlijn ontwikkelde drie deelprojecten rond Henk Brouwer en Changi. Ten eerste hebben we een Engelstalige website in het leven geroepen om zoveel mogelijk portretten te achterhalen. De portretten zijn na de oorlog namelijk met de geportretteerden verspreid geraakt over de hele wereld. Ten tweede maakten we samen met Deel 2 Ontwerpers een expositie voor Museum Bronbeek in Arnhem. En als derde zijn we, wederom in samenwerking met Museum Bronbeek, bezig met een publicatie over ditzelfde thema.

Continue Reading

Bagger!

Tijdlijn was gastconservator bij Museum Jan Cunen in Oss en maakte de tentoonstelling Bagger! Het begin van de Nederlandse geschiedenis. Bij de expositie verzorgde Tijdlijn een publieksboekje, een catalogus, een film en een app. Bagger! brengt voor het eerst de raadselachtige vondsten samen die vrijetijdsarcheologen vanaf de jaren ’60 rond het ontgrondingsproject Lithse Ham hebben verzameld. De vondsten van mammoetbotten tot nijlpaardkiezen gaan terug tot de voorlaatste ijstijd. De meeste vondsten in Bagger! stammen uit de Keltische en Romeinse periode. Het bizarre verhaal van de bloedige moordpartij van Caesars legioenen op twee Germaanse stammen markeert het begin van de Nederlandse geschiedenis op deze plek. Wapens en mensenschedels met dodelijke verwondingen vormen hier het mogelijke bewijs van. De vijf eeuwen daarna zou de Maas bij Kessel-Lith een belangrijk Gallo-Romeins knooppunt blijven. Offergaven, tempelresten en sieraden getuigen van het vergeten belang van dit baggergat. De expositie opende op 29 september 2018 en is inmiddels verlengd tot maart 2019.

Continue Reading

Paris book of hoursIn maart 2016 dook op de TEFAF in Maastricht een onbekend getijdenboek op. Het werd toegeschreven aan een van de gebroeders Van Limburg en dat maakte het met een vraagprijs van 12 miljoen euro het duurste kunstwerk van de beurs. Eind augustus werd het boekje 3 dagen in Museum Het Valkhof vertoond. Een unieke gebeurtenis. Peter van der Heijden maakte voor deze expositie een film over dit raadselachtige boekje en adviseerde het museum voor expositie en wetenschappelijk symposium ter afsluiting.

Continue Reading

Holdeurn Berg en DalOnder de grond in de heuvels van Berg en Dal bevinden zich nog steeds de resten van de eerste fabriek van Nederland, de Romeinse steen- en pottenbakkerij van de Holdeurn. Tijdlijn richtte samen met de vormgevers van Buuv en bruiklenen van Museum Het Valkhof 4 vitrinekasten in met Romeins aardewerk en andere bijzondere vondsten van de Holdeurn. De vitrines zijn samen met een maquette van de Romeinse steenovens in de hal van het Hampshire hotel op de Holdeurn te bewonderen.

Continue Reading

Flinke kerels treedt aan…Flinke kerels treedt aan…was de titel van de expositie over de Koloniale Reserve in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis. Tijdlijn maakte films en leverde teksten en beeld voor deze expositie over het koloniale leger in Nederland. Tevens werkte Tijdlijn mee aan nog drie andere exposities over de Koloniale Reserve, voor Stadsmuseum Harderwijk, Bronbeek Arnhem en Museum Het Valkhof.

Continue Reading