Liberation Route Europe

Liberation Route Europe is in 2018 uitgebreid met 60 nieuwe locaties in Italië, België en Zuid-Frankrijk. Inmiddels zijn er meer dan 300 locaties aan de historische route gekoppeld rond de bevrijding van Europa in 1944- 1945. Tijdlijn schreef de bijbehorende teksten voor de website en verzorgde het fotomateriaal. Het doel is de Liberation Route in samenwerking met de internationale partners te combineren met innovatieve, duurzame toeristische producten en arrangementen om deze belangrijke episode uit de Europese geschiedenis zichtbaarder en toegankelijker te maken voor bezoekers uit alle landen ter wereld.

Continue Reading

Gevangen in Beeld

Tekenleraar Henk Brouwer (1903-1970) belandde in krijgsgevangenkampen op Java en in Changi, Singapore. Daar maakte hij tientallen aquarellen en tekende zo’n 300 portretten van medegevangenen. Na de oorlog schreef Brouwer een manuscript over zijn lotgevallen. De combinatie van deze teksten en beelden levert een unieke kijk op het leven in het internationale krijgsgevangenkamp Changi, dat vreemd genoeg (en ten onrechte) grotendeels buiten het gezichtsveld van de Nederlandse geschiedenis is gebleven. Tijdlijn ontwikkelde drie deelprojecten rond Henk Brouwer en Changi. Ten eerste hebben we een Engelstalige website in het leven geroepen om zoveel mogelijk portretten te achterhalen. De portretten zijn na de oorlog namelijk met de geportretteerden verspreid geraakt over de hele wereld. Ten tweede maakten we samen met Deel 2 Ontwerpers een expositie voor Museum Bronbeek in Arnhem. En als derde zijn we, wederom in samenwerking met Museum Bronbeek, bezig met een publicatie over ditzelfde thema.

Continue Reading

Bagger!

Tijdlijn was gastconservator bij Museum Jan Cunen in Oss en maakte de tentoonstelling Bagger! Het begin van de Nederlandse geschiedenis. Bij de expositie verzorgde Tijdlijn een publieksboekje, een catalogus, een film en een app. Bagger! brengt voor het eerst de raadselachtige vondsten samen die vrijetijdsarcheologen vanaf de jaren ’60 rond het ontgrondingsproject Lithse Ham hebben verzameld. De vondsten van mammoetbotten tot nijlpaardkiezen gaan terug tot de voorlaatste ijstijd. De meeste vondsten in Bagger! stammen uit de Keltische en Romeinse periode. Het bizarre verhaal van de bloedige moordpartij van Caesars legioenen op twee Germaanse stammen markeert het begin van de Nederlandse geschiedenis op deze plek. Wapens en mensenschedels met dodelijke verwondingen vormen hier het mogelijke bewijs van. De vijf eeuwen daarna zou de Maas bij Kessel-Lith een belangrijk Gallo-Romeins knooppunt blijven. Offergaven, tempelresten en sieraden getuigen van het vergeten belang van dit baggergat. De expositie opende op 29 september 2018 en is inmiddels verlengd tot maart 2019.

Continue Reading

Drie boekenTwee boekpresentaties op één dag, hoe vaak gebeurt je dat als auteur? Paul van der Heijden overkwam het op 11 maart 2016. In Arnhem zag ‘Grens van het Romeinse rijk, de limes in Gelderland’ het licht. Even daarna werd in het RMO in Leiden het boekje ‘Varen op de Romeinse Rijn’ gepresenteerd.

Continue Reading

Romeinse helmenOp 23 februari werd in Museum Het Valkhof het boekje ‘Romeinse helmen in Nederland’ gepresenteerd, geschreven door Paul van der Heijden en Annelies Koster. Het boekje geeft voor het eerst een overzicht van alle gevonden Romeinse helmen in Nederland. Initiatiefnemer is Hazenberg Archeologie.

Continue Reading